Przygotowanie do I komunii św.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

RODZINY DZIECKA ZAMIESZKUJĄCEGO NA

TERENIE PARAFII BEZ WZGLĘDU GDZIE CHODZI DO SZKOŁY

Odbywa się w czasie msza św. dla dziecka i jego OBOJGA rodziców, połączonej z katechezą w drugą niedzielę miesiąca w kościele w Morawicy o godz. 1500

DATA

DZIECKO   OTRZYMUJE

10.09.

Zgłoszenie dziecka przez rodziców do przygotowania

08.10.

Wręczenie przez rodziców różańca

12.11.

Wręczenie przez rodziców książeczki

10.12.

Wręczenie przez rodziców medalika

14.01.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – przynosimy świece

11.02.

Błogosławieństwo rodziców dla dziecka

11.03.

Wręczenie przez rodziców krzyżyka

08.04.

Błogosławienie strojów liturgicznych

05.05.

Spowiedź dzieci

06.05.

I komunia św. g. 1200

07 – 13.05

BIAŁY TYDZIEŃ – UDZIAŁ WE MSZY ŚW. G. 1800

10.06.

DZIĘKCZYNIENIE RODZINY ZA I KOMUNIE ŚW. DZIECKA

W marcu po spotkaniu rodzice dziecka pragnącego iść do I komunii św. poza parafią otrzymają zgodę do dowolnej parafii.