05.03.2016_listy

NA UROCZYSTOŚĆ 05.03.2016 

ODSŁONIĘCIA PIERWSZEJ CZĘŚCI TABLIC

NA POMNIKUNIEZŁOMNYM - OJCZYZNA

LISTY NADESŁALI :

List Bp Józefa Guzdka 05.03.2016

Listu Marszałka Województwa Małopolskiego 05.03.2016 001

List Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego 001

List Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego 002

List Prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego 003

List Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego 05.03.2016

Dokumenty potrzebne do zawarcia s. małżeńśtwa

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:slub

  1. dowody osobiste,
  2. metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
  3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
  4. indeks ukończenia katechizacji,
  5. świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.