Cholerzyn

CHOLERZYN - zwany kiedyś Wolą Morawicką lub Chorzelinem od XIV w. należał do potomków możnego rodu Toporczyków- Tęczyńskich i wchodził w skład dóbr tzw. klucza tęczyńskiego. Na trasie z Cholerzyna do Morawicy znajduje się figura Chrystusa Zmartwychwstałego z 1895 r. z dedykacją „Dla Michała Kruka – kochające dzieci”. Na horyzoncie widoczne wzgórza Garbu Tęczyńskiego z prawej strony Winna Góra (333 m ), a z lewej Popówka (339 m.)

Tags: Cholerzyn