Program duszpasterski 2016/2017

Program Duszpasterski Parafii

2016 / 2017

Parafia podejmuje drogę :

Ewangelizacji – kultury życia i religijności ludowej.

W pierwszej fazie pragniemy się pochylić nad Słowem Bożym – Biblią.

Za cel obieramy sobie :

Uświadomienie wszystkim wiernym w parafii, że Bóg mówi do nas poprzez Pismo święte. Cały lud odkrywa Pismo święte jako Słowo Boga skierowane do każdego człowieka.

Hasło :

„Mów Panie – ja będę Cię słuchał”

Cel roku : Każda rodzina pragnie mieć własny egzemplarz Pisma św. i umiejętność posługiwania się nim. Uświadamia sobie, że jest to Słowo Boga skierowane do każdego człowieka, dlatego pragnie porównywać je ze swoim życiem.

Pragniemy dokonać tego poprzez wydarzenia znaczące

w naszym duszpasterstwie :

I. W ramach zwołanych grup w Słowem Bożym, które pomoże nam zrozumieć naszą rzeczywistość i nasze poszczególnych rejonach pragniemy się pochylić raz na miesiąc w refleksji nad miejsce we wspólnocie parafii i Kościoła.

Cel : Doświadczenie wspólnego czytania Pisma św. i refleksja nad tym co Bóg mówi do nas.

 

Spotkania w rejonach w ramach ewangelizacji

Miejscowość Godz. Daty spotkań
ALEKSANDROWICE 1800 26.09 24.10 28.11 23.01 20.02 20.03 24.04 29.05

BRZOSKWINIA

1800 27.09 25.10. 29.11 24.01 21.02 21.03 25.04 30.5

KLESZCZÓW

1800 28.09 26.10 30.11 25.01 22.02 22.03 26.04 31.05

CHROSNA

1800 29.09 27.10 24.11 26.01 23.02 23.03 27.04 25.05

MORAWICA

1730 30.09 28.10 25.11 27.01 24.02 24.03 28.04 26.05

CHOLERZYN

1600 24.09 29.10 26.11 28.01 25.02 25.03 29.04 27.05

Spotkania odbywają się dla Aleksandrowic; Brzoskwini, Kleszczowa , Chrosnej w świetlicach; dla Morawicy w salce u św. Józefa; dla Cholerzyna w szkole – kaplicy.

Tematy spotkań :

1.Dawniej nie było tak jak dziś … A jutro?

2.Kościół także się zmienia …Dlaczego?

3.Czym dziś jest Parafia dla mnie?

4.Czy można dziś być braćmi?

5.Eucharystia – jedność z kapłanem.

6.Raz wybrawszy – muszę wybierać każdego dnia.

7.„Wolni , aby wzrastać”.

8.Rola Pisma św. w życiu człowieka.

 

II. Intronizacja Pisma świętego w parafii oraz wręczenie każdej rodzinie egzemplarz Pisma św.

W CZASIE NIEDZIELNEJ Eucharystii W DNIU 20 LISTOPADA na każdej mszy św. uroczysta intronizacja Pisma św. i wręczenie poszczególnym rodzina egzemplarza Pisma św. Po powrocie do domu mają także uroczyście wnieś to Pisma św. do swoich domów i rozpocząć wspólne czytanie.

Zakupić ok. 1300 sztuk Pisma św.

Cel: Zwrócenie uwagi jak ważą rolę pełni Pismo św. w życiu Kościoła.

III. Próba zaproszenia do wspólnego czytania Pisma św. w rodzinach przynajmniej raz w miesiącu a najlepiej raz w tygodniu w niedzielę.

Pomocą mają się stać : spotkania z rodzicami przed I Komunią św. ; Bierzmowaniem ; z narzeczonym ; seniorami ; Żywym Różańcem.

Cel: Zjednoczenie rodziny wokół Pisma św. i podkreślenie wartości rodzica.

IV. Katecheza szkolna rozbudowana o czytanie Pisma św. a w szczególny sposób przygotowanie do bierzmowania.

Jak – Zaplanowane fragmenty Pisma św. są wplatane w katechezę, by uczyć dzielenia się Ewangelią.

Cel: Małymi krokami uczenie, że Słowo Boże jest skierowane do każdego człowieka i w każdej chwili życia.

V. Uwrażliwienie, by każda rodzina posiadała rodzinny egzemplarz Pisma św. w którym mogą zapisywać najważniejsze wydarzenie z życia rodziny.

Jak – Najlepszym darem jest prezent Pisma św. Sprowadzenie dużych egzemplarzy Pisma św.

Cel: Uczenie szacunku do Pisma św. wystawionego w domu rodzinnym na centralnym miejscu.

VI. W nabożeństwach – Fatimski z racji 100-lecia objawień ; do św. Rity ; Uwielbienia i o uzdrowienie oraz okolicznościowych większe wykorzystywanie czytań z Pisma św.

Jak – Lepszy dobór tekstów czytań, które by bardziej odnosiły się do życia ludzi.