Ogłoszenie nr 4

W okresie średniowiecza była siedzibą możnego rodu Toporów, władającego rozległymi dobrami ziemskimi w Małopolsce. Ród ten pieczętował się herbem o tej samej nazwie. Jego przedstawiciele zajmowali poważną pozycję w hierarchii politycznej Polski. Trudno ustalić dokładną datę powstania obronnego zamku zlokalizowanego na szczycie wzgórza dominującego nad okolicą, wiadomo jednak, iż Toporowie rezydowali tu już na przełomie XII i XIII wieku, później stanowił on własność Tęczyńskich.

Zachowany tu do dziś zespół kościelny pochodzi z kilku okresów. Najstarszą jego częścią jest budynek obecnej plebanii, będący fragmentem pierwotnego zamku średniowiecznego. Jego wczesną metrykę powstania poświadczają grube mury oraz głębokie, kute w litej skale korytarze /przejścia podziemne/ umożliwiające ucieczkę w sytuacji ewentualnego oblężenia zamku.

Sąsiadujący z plebanią kościół został zbudowany w późniejszych latach. Jest usytuowany na fundamentach dawnego zamczyska, podobnie jak przykościelna dzwonnica.