Program ewangelizacji parafii 2015-2016

Program ewangelizacji parafii św. Bartłomieja w Morawicy

archidiecezja krakowska w roku 2015/2016

Etap I rok 8

 

K O Ś C I Ó Ł

Cel : Wierni poprzez przeżywanie swojej wiary w wydarzeniach znaczących uzyskują przekonanie, że braterstwo jest drogą do zbawienia.

Kto – parafianie parafii św. Bartłomieja w Morawicy;

Co – odkrywają i angażują się w budowanie braterstwa ;

Jak – poprzez udział w wydarzeniach ;

Gdzie – w środowisku parafialnym.

Ogólny problem podstawowy rok 2007 :

Tradycjonalizm religijny wiernych z dużą dozą obojętności oraz brak świadomości Kościoła i właściwego rozumienia czym jest PARAFIA spowodowało sprowadzenie jej do roli urzędu.. Postawa roszczeniowa wiernych wobec posług pastoralnych i egoistyczne podejście do spraw wiary i osób zaangażowanych w posługach jest owocem stylu duszpasterstwa trwającego wiele lat. Brak systematycznego pogłębiania wiedzy religijnej, przez dorosłych oraz zaniedbanie wykształcenia religijnego studiujących ludzi młodych jest owocem małego zaangażowania kapłanów i rodziców w ewangelizację parafii.

Przewaga w parafii ludzi starszych ich zubożenie rodzące flustrację. Wartości którymi się żyje w przeważającej mierze to komsumpcjonizm średniego i młodego pokolenia. Wpływ środków przekazu przyjmowany bezkrytyczne. Niewielki wpływ na społeczność parafian wielkich wydarzeń w życiu Kościoła i dziejów narodu. Zamknięcie się na zmiany. Upadek wartości moralnych i autorytetów, migracja, emigracja (za chlebem) młodych i wykształconych, ucieczka od kłopotów w uzależnienia (narkotyki, alkohol, grupy subkulturowe, erotykę, przemoc, itp.), niestabilna polityka sprzyja poczuciu zagrożenia i niechęci do aktywności i zaangażowania,.

Zmiana modelu rodziny z tradycyjnego na partnerski zniszczyła autorytet rodziców i zmienił styl wychowywania dzieci na bez stresowy. Niekorzystna polityka państwa sprzyjająca bezdzietności.

Nie wykorzystane możliwości bliskiego położenie Krakowa, lotniska i autostrady dla ogólnego rozwoju człowieka.

 

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2014/2015 :

Zaplanowane wydarzenia ukazały w swojej realizacji zmianę postawy u bardzo wielu parafian. Z postawy obserwatora i krytykowania na postawę zaangażowania się w realizację wydarzenia. Widoczna postawa rozumienia Kościoła jako przestrzeni bycia razem na modlitwie jak i w realizacji zadań w czasie wydarzeń znaczących. Zauważa się zmianę w postawie rodzinnej, gdzie wspólne przebywanie i działanie angażują wielu w rejonowych wydarzeniach. Ukazanie Kościoła jako przestrzeni Komunii zaowocowało licznym udziałem w organizowanych wydarzeniach i świadomością przeżywania ich razem.

Pozostaje jeszcze lęk przed indywidualnym zaangażowaniem się w działanie. Jeszcze potrzeba lidera , który by poderwał innych. Pojawienie się młodzieży oraz nowych par Kościoła Domowego, to znak otwierania się na wartość Komunii we wspólnocie parafialnej.

 

Planowanie 2015/2016

1. Przeżycie 1050 rocznicy chrztu Polski jako wezwania do braterstwa wiary – ukazanie chrztu i jego wartości w życiu odpowiedzialnym chrześcijanina. Wydarzenia w nawiązaniu do liturgii chrzcielnej. 1. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dzieci SP z rodzicami – znak krzyża na czole od rodziców. 2. Młodzież gimnazjum na mszy z rodzicami. 3. Znak krzyża na czole w czasie liturgii niedzielnej jeden drugiemu. Przypomnienie o odpowiedzialności za siebie.

Centrum Liturgia Wielkiej Soboty – 26.03.2016.

2. Chrzest jako droga naszego zbawienia. Katechezy przed sakramentalne z elementami nawiązującym do chrztu św. jako naszej drogi zbawienia : nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych – sobota przed I ndz. miesiąca po mszy św. w kościele, oraz dla wszystkich także tych co chcą otrzymać zaświadczenie bycia ojcem czy matką chrzestną ; spotkania rodziców I komunijnych dzieci – II ndz. miesiąca g. 15oo ; spotkania rodziców bierzmowanych – III ndz. miesiąca g. 15oo lub 17oo ; katecheza przed ślubna obowiązkowa dla narzeczonych – II czwartek miesiąca godz. 20oo w kancelarii.

3. Liturgia doświadczeniem wiary i braterstwa.Zaplanowane nabożeństwa mają koncentrować się na wierze realizowanej w braterskim spotkaniu Chrystusa w drugim człowieku. Fatima 13.09. i 13.10.2015 - 13.05 - 09.2016 – prowadzą poszczególne wioski ; św. Rita – prowadzą wierni, którzy się zgłosili 22 dnia każdego miesiąca; uzdrowienie i uwielbienie – IV sobota miesiąca; pamięć o zmarłych – 3 piątek miesiąca ; rekolekcje parafialne.

4. Oczekujemy na nowe wylanie Ducha Świętego. Nowenna przed ŚDM dla młodzieży od września 2015 do maja 2016 – w każdy 3 piątek miesiąca godz. 19oo. Prowadzi młodzież.18.09.2015 ; 16.10..2015 ; 20.11.2015 ; 18.1`2.2015 ; 15.01,2016 ; 19.02.2016 ; 18.03.2016 ; 15.04.2016 ; 20.05.2016 ; 17.06.2016.

5. Wszyscy jesteśmy braćmi. Przygotowanie bazy noclegowej dla pielgrzymów ŚDM – 650 osób i wyżywienie ich. Wakacje 2015 zebranie informacji. W ciągu roku przygotowanie zaplecza. Odpowiedzialna młodzież rejonu.

6. Tydzień Braterstwa w parafii : Wszyscy jesteśmy jedną rodziną - rozpoczęcie odpust 25 września - 2016 r. zakończenie 09.10. 2016 r. Powołanie animatorów w rejonach ; List do ks. Kardynała i jego list do parafian ; rozniesienie listu ; zwołanie animatorów ; Zwołanie Zgromadzenia Parafialnego ; Listy o modlitwę do zgromadzeń ;Program spotkań Ludu Bożego przed Tygodniem Braterstwa : 1. Dawniej nie było tak jak dziś … A jutro?

2.Kościół także się zmienia …Dlaczego?

3. „Wolni , aby wzrastać”.

4. Czy można dziś być braćmi?

5.Eucharystia – jedność z kapłanem.

 

 

Schemat spotkania :

1. Wizja rzeczywistości .

2.Czytanie Słowa Bożego i dokumentów K-ła.

3. Odnieść Słowo Boże do naszego życia /osądzić/

4. Nasz obowiązek działania . /działać/

5. Modlitwa na zakończenie.

 

Uroczyste otwarcie Tygodnia Braterstwa przez ks. Bpa. Intronizacja Pisma Świętego.

 

 Poziom duszpasterstwa ogólnego:

 

1. Przeżycie 1050 rocznicy chrztu Polski jako wezwania do braterstwa wiary.

Cel – Chrzest i jego wartości w życiu odpowiedzialnym chrześcijanina.

Cel wydarzenia Co chcemy osiągnąć Kto - Odpowiedzialni
Wydarzenia w nawiązaniu do liturgii chrzcielnej wskazują wynikające z chrztu zadania i obowiązki. By każdy ochrzczony uświadomił sobie , że jest wezwany przez Boga do bycia razem w wierze.

Gazetka – Zespół Red. I Posłańcy

Wydarzenie Dlaczego Kiedy - Znak
1. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dzieci SP z rodzicami. W znaku krzyża na czole dziecka wykonanym przez rodziców uświadomić dzieciom, kto jest odpowiedzialny za ich wiarę.

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego lub II ndz. września 2015r.

Liturgia – Siostra katech. i dzieci

Przewodniczy – ks. prob.

Rodzice – błogosławią dzieci.

2. Młodzież gimnazjum na mszy niedzielnej z rodzicami. Zwrócenie uwagi na przekaz wiary w rodzinie i odpowiedzialność za wiarę.

III ndz. miesiąca msza św. o g. 15oo i 17oo.

Liturgia mł.

Znak :– imię i błogosław. rodziców

- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;

- wręczenie zapalonej świecy;

3. Niedzielna Eucharystia Jednoczy nas jeden chrzest, jedna wiara, jedna miłość Boga.

Znak krzyża na czole w czasie liturgii niedzielnej jeden drugiemu. Przypomnienie o odpowiedzialności za siebie.

Na poszczególnych mszach św. przygotowuje liturgię dany rejon.

4. Centrum - Liturgia Wielkiej Soboty. Uroczyste odnowienie przeżycia włączenia do wspólnoty Kościoła.

– 26.03.2016

Zapalona świeca, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wyznanie wiary, - osobiste przyjęcie Chrystusa.

Uwagi

Potrzeba dobrego przygotowania liturgii.

   

2. Liturgia doświadczeniem wiary i braterstwa.

Cel : Z koncentrować wiernych na wierze realizowanej w braterskim spotkaniu Chrystusa w drugim człowieku.

Cel wydarzenia Co chcemy osiągnąć Kto - Odpowiedzialni
Wiara bez uczynków martwa jest. Zachodzi konieczność ukierunkowania naszej wiary na relacje między ludzkie. Braterskie spotkanie z Chrystusem w drugim człowieku.

Gazetka – Zespół Red. I Posłańcy

Wydarzenie Dlaczego Kiedy - Znak
1. Nabożeństwo Fatimskie Potrzeba wzorców do naśladowani – Maryja i święci ukazują nam jak odnajdywać Chrystusa w drugim człowieku.

13.09.- Bóg wybrał nas w sakr. Chrztu;

13.10.- Maryja wzorem dostrzegania drugiego człowieka;

13.05.- Chrystus obecny w drugim

13.06.- Przyjąć Chrystusa jak Maryja

13.07.- Gość w dom, Bóg w dom.

13.08.- Wszyscy jesteśmy braćmi

13.09.- Maryja zwołuje nas do bycia

13.10.- Z Maryją dziękujemy za dar braterstwa

Prowadzenie i liturgia rejony.

Odpow. Ks. proboszcz

2. Nabożeństwo do św. Rity. Człowiek często nie może sobie dać rady, ze swoimi problemami. Dlatego potrzebuje ożywić w sobie nadzieję i komuś powierzyć swe sprawy. Św. Rita dla wielu dziś stała się taką pośredniczką.

22.09.- Wychowanie do odpowiedzialności

22.10.- Wychowanie a samodzielność

22.11.- Rozmowa z dzieckiem o Bogu

22.12.- Modlitwa za młodych

22.01.- Dziecko dla ludzi

22.02.- Dziecko dla Ojczyzny

22.03.- Wzór modlitwy rodziców

22.04.- Sąsiedzka zgoda

22.05.- Modlitwa za małżonka/ę/.

22.06.- Jak dobrze być razem

22.07.-

22.08.-

Liturgię przygotowują rejony.

Odpow. Ks. Piotr I

3. Modlitwa uwielbienia i uzdrowienia Jednoczy nas jeden chrzest, jedna wiara, jedna miłość Boga.

IV sobota miesiąca.

Odp. Ks. Proboszcz i Ks. Roman

Liturgia :

4. Pamięć o zmarłych Uroczyste odnowienie przeżycia włączenia do wspólnoty Kościoła.

III piątek miesiąca

Liturgia:

5. Rekolekcje parafialne

Adwentowe - ks. Józef Jakubiec.

Przeżywana liturgia rodzinna drogą budowania miłości.

Wielki Post

Odmieniony Miłością Miłosierną Boga szukam Go w drugim człowieku.

11.12.- 15.12.

 

 

11.03. – 16.03.

Uwagi

   

4. Oczekujemy na nowe wylanie Ducha Świętego.

 

Cel : Wołanie o dary Ducha Świętego . - Nowenna przed ŚDM dla młodzieży /września 2015 - maja 2016/

 

Cel wydarzenia Co chcemy osiągnąć Kto - Odpowiedzialni
Wołamy do Pana – Ześlij Ducha Twego Zwołanie młodych w braterskiej wspólnocie na wołaniu modlitewnym do Boga – Wylej na nas Panie Ducha swego.

Gazetka – Zespół Red. I Posłańcy

Wydarzenie Dlaczego Kiedy - Znak

1. Nabożeństwo

   Czuwania Młodych

Zagubienie i lęk rodzi u młodych często osamotnieni. Wspólne wołanie do Boga o dary Ducha Świętego niech pomoże im odnaleźć się we wspólnocie wiary.

Każdy trzeci piątek miesiąca od 09 – 06. G.19oo

18.09.2015 ; 16.10..2015 ; 20.11.2015 ; 18.1`2.2015 ; 15.01,2016 ; 19.02.2016 ; 18.03.2016 ; 15.04.2016 ; 20.05.2016    ;    17.06.2016.

Prowadzenie i liturgia młodzież.

Odpow. Ks. Piotr I

2. Dar Miłosierdzia – Krwi dla potrzebujących. Szczególny znak braterstwa i miłości to krew.

24.08.2015. Odpust św. Bartłomieja

Odp. Komitet ŚDM

3. Spisanie noclegów na dzień ŚDM Braterska gościnność.

Lipiec 2015

Odp. Komitet ŚDM

4. Szlachetna Paczka Zauważ swego brata

Wolontariat

Odp. Komitet ŚDM

5. Ja dobrze braciom przebywać razem Modlitwa i zabawa młodych z udziałem niepełnosprawnych

06.02.2016.

Odp. Komitet ŚDM

Uwagi

   

 

6. Tydzień Braterstwa w parafii : Wszyscy jesteśmy jedną rodziną

 

Cel : Doświadczywszy bycia razem pragniemy zbudować trwałe wspólnoty w swoim rejonie.

 

Cel wydarzenia Co chcemy osiągnąć Kto - Odpowiedzialni
Powołać do istnienia Podstawowe Wspólnoty Kościelne w poszczególnych rejonach Stworzyć w rejonach liderów zbierających wiernych we wspólnoty

Gazetka – Zespół Red. I Posłańcy

Wydarzenie Dlaczego

Kiedy

25.09.2016 – 09.10.2016

Powołanie animatorów w rejonach Na czele PWK musi stać lider- animator świadomy drogi jaką ma się przebyć Wizyta duszpasterska i spotkania rejonowe do stycznia 2016 – Zespoły Rejonowe
List do ks. Kardynała i jego list do parafian Jedność wspólnoty parafialnej z Biskupem Diecezjalnym Przed Bożym Narodzeniem
rozniesienie listu List skierowany jest do każdego wiernego W czasie wizyty duszpasterskiej
zwołanie animatorów Potrzeba formacji animatorów Luty - czerwiec
Zwołanie Zgromadzenia Parafialnego O rozpoczynającej się drodze ewangelizacji musi wiedzieć jak największa liczba wiernych i oni mają podjąć decyzję o wstąpieniu na tę drogę.

Czerwiec 2016

Rada Parafialna i Zespół Koordynacyjny.

Listy o modlitwę do zgromadzeń

Potrzebna nam będzie moc modlitwy innych. Wielki Post 2016
Program spotkań Ludu Bożego przed Tygodniem Braterstwa Spotkania mają uwrażliwić na powstanie PWK Wrzesień 2016
Dawniej nie było tak jak dziś … A jutro?   Animatorzy w rejonach :
Kościół także się zmienia …Dlaczego    
„Wolni , aby wzrastać”.    

Czy można dziś być braćmi?

   
Eucharystia – jedność z kapłanem.    
Uwagi    
Wręczenie Pisma św.  

Ks. Bp. Dla każdej rodziny

Zakup ks. proboszcz

 

 

Rozpoczęcie 25 września - 2016 r. zakończenie 09.10. 2016 r.

 

 

Powołanie animatorów w rejonach ;

List do ks. Kardynała i jego list do parafian ;

rozniesienie listu ;

zwołanie animatorów ;

Zwołanie Zgromadzenia Parafialnego ;

Listy o modlitwę do zgromadzeń ;

Program spotkań Ludu Bożego przed Tygodniem Braterstwa :

1. Dawniej nie było tak jak dziś … A jutro?

2. Kościół także się zmienia …Dlaczego?

3. „Wolni , aby wzrastać”.

4. Czy można dziś być braćmi?

5. Eucharystia – jedność z kapłanem.

 

 

Schemat spotkania :

1. Wizja rzeczywistości .

2.Czytanie Słowa Bożego i dokumentów K-ła.

3. Odnieść Słowo Boże do naszego życia /osądzić/

4. Nasz obowiązek działania . /działać/

5. Modlitwa na zakończenie.

 

Uroczyste otwarcie Tygodnia Braterstwa przez ks. Bpa. Intronizacja Pisma Świętego.

 

 

 

 

Tags: O czym warto wiedzieć